Каким окажется курс доллара в Украине в 2020 году. Прогноз для бинарных опционов

Курс гривні до долара в 2020 році

Нині одна з найбільш обговорюваних тем – економіка України. Експерти та аналітики постійно роблять прогнози, у яких висловлюють занепокоєння з приводу актуального економічного стану держави та того, що буде з ним в майбутньому. В цих прогнозах також йдеться про те, яким буде курс долара в Україні в 2020 році. Переважна більшість експертів пророкує, що курс буде поступово зростати, що неодмінно вплине на життя звичайних громадян.

Рейтинг брокеров бинарных опционов за 2020 год:

Насправді від курсу іноземних валют залежить дуже багато. Перш за все, майже усі закупівлі закордоном відбуваються в іноземній валюті. Переважна більшість товарів, техніки купуються в доларах. Також в залежності від курсу зростає вартість тих чи інших товарів, харчів, послуг. Під час росту курча долара зменшується вартість національної валюти, а тому й погіршується загальний економічний стан держави. Саме сукупність усіх цих факторів призводить до того, що якість життя звичайного населення невпинно падає.

Актуальні проблеми валютного ринку України

Щоб дізнатися більше про котирування та хоч якось самостійно зробити прогноз з приводу того, яким буде курс гривні до долара в 2020 році, варто розглянути сучасні проблеми українського валютного ринку. У держави є одна дуже значна проблема – величезний зовнішній борг, який вдвічі перевищує загальну суму коштів в державі.

Україна неспроможна виплатити такі грошові маси, що призводить до зниження зацікавленості інвесторів в державі. Більшість вважає, що інвестувати свої кошти в Україну безрезультатно. Звісно, поступово підтримка країни знижується, як і вартість її національної валюти. Єдиний вихід – реструктуризація боргу, яка дозволить зменшити суми виплат та змінити їх графік. Однак є ще декілька важливих проблем:

  1. Високий рівень інфляції. Зараз в країні найбільший рівень інфляції в усій Європі. Незважаючи на усі позитивні прогнози політиків та обіцянки, інфляція усе ще перевищує 10%. Національна валюта поступово дешевшає й поки не вдається хоч якось стабілізувати ситуацію.
  2. Стихійний рух коштів. На валютному ринку часто бувають зміни. Проблема в тому, що навіть зниження вартості долара на декілька пунктів призводить до паніки серед звичайних громадян, які зберігання в іноземній валюті. Іноді вони починають масово продавати долар або закупати валюту в залежності від, в якому стані вона знаходиться на рику. Це призводить до зниження стабільності та поступового знецінення гривні, оскільки частіше за все люди віддають перевагу долару.
  3. На те, що буде з доларом найближчим часом, також впливає відсутність довіри до гривні. Річ у тім, що вартість гривні не беруть до уваги при проведенні різного роду операцій, встановлення домовленостей, тощо. Усе відбувається в доларах або євро, а українська національна валюта не викликає довіри у представників фінансового ринку.
  4. Відсутність адекватної валютної політики. Зараз в державі немає якихось значущих механізмів та програм, які б популяризували національну валюту. Не відбувається державне регулювання, а тому спостерігаються постійні зміни котирувань долара.

Звісно, це далеко не усі важливі фактори. Загалом в Україні налічується дійсно немало проблем, що лише збільшують розрив між вартістю долара та гривні. Якщо не вирішувати ці актуальні питання, то котирування іноземної валюти будуть досягати нових психологічних бар’єрів.

Чого саме чекати у 2020 році?

Уже багато хто з експертів та аналітиків встиг висловити свою думку з приводу того, яким буде в Україні курс долара в 2020 році. Насправді всі прогнози можна умовно розділити на позитивні та негативні, хоча останніх набагато більше. Що стосується позитивних прогнозів, то їх найчастіше роблять представники української сторони. Наприклад, Центральний банк України повідомив, що у 2020-2022 роках очікується повернення економічних показників до дореволюційного рівня. Звісно, за актуальних умов це неможливо, а тому подібні прогнози є оманливими й головна їх мета полягає у зниженні занепокоєності громадян. Однак протягом наступних десяти років за умов стабільного й швидкого економічного розвитку можливе поступове зниження вартості долара. Треба розуміти, то він навряд котуватиме 8-10 гривень, але його зниження вартості до 15-20 гривень цілком реальне. Для цього треба реалізувати чимало важливих змін, а переважну більшість сил кинути на подолання інфляції. Звісно, експерти не розділяють поглядів представників Центрального банку й кажуть про те, що найближчі декілька років котирування лише збільшуватимуться й супроводжуватимуться певною нестабільністю.

Самая важная статья:  ForTrade – обзор форекс и CFD брокера c исламским счетом

Варто також згадати, що деякі міжнародні агентства роблять доволі позитивний прогноз курсу долара до гривні. Вони вважають, що вартість національної валюти до долара й надалі складатиме 28-30 гривень. Вони також кажуть про поступове вирішення економічних проблем, зниження інфляції, стабільний та великий приріст ВВП. Усе це повинно дати Україні змогу закріпитися на міжнародному ринку та почувати себе більш впевнено. Але ці агентства кажуть про те, що на такі зміни потрібно багато часу, а тому перші суттєві покращення очікуються лише десь через п’ять років.

Схожi новини:

А ще українську владу часто звинувачують у тому, що вона навмисно знецінює державну валюту. Річ у тім, що при плануванні бюджету та створенні бюджетної резолюції закладалися надто великі показники. В них зазначається, що долар встановлюється на рівні 30-35 гривень. Звісно, це було зроблено щоб більш доцільно розпланувати бюджет, навіть в дуже поганих економічних умовах. Однак громадяни, які не розуміють цього, починають панікувати, побачивши такі цифри й часто стають причиною ажіотажу. Загалом важно сказати, який буде курс долара до кінця року, але переважна більшість вважає, що він встановиться десь на рівні 29-30 гривень.

Курс гривны к доллару в 2020 году

Сейчас одна из самых обсуждаемых тем – экономика Украины. Эксперты и аналитики постоянно делают прогнозы, в которых выражают обеспокоенность по поводу актуального экономического состояния государства и того, что будет с ним в будущем. В этих прогнозах также говорится о том, каким будет курс доллара в Украине в 2020 году. Подавляющее большинство экспертов предсказывают, что курс будет постепенно расти, что непременно повлияет на жизнь обычных граждан.

На самом деле от курса иностранных валют зависит очень многое. Прежде всего, почти все закупки заграницей происходят в иностранной валюте. Подавляющее большинство товаров, техники покупаются в долларах. Также в зависимости от курса растет стоимость тех или иных товаров, продуктов, услуг. Во время роста цыпленка доллара падает стоимость национальной валюты, а поэтому и ухудшается общее экономическое состояние государства. Именно совокупность всех этих факторов приводит к тому, что качество жизни обычного населения неуклонно падает.

Рейтинг русских брокеров по прибыльности:

Актуальные проблемы валютного рынка Украины

Чтобы узнать больше о котировки и хоть как-то самостоятельно сделать прогноз по поводу того, каким будет курс гривны к доллару в 2020 году, стоит рассмотреть современные проблемы украинского валютного рынка. У государства есть одна очень значительная проблема – огромный внешний долг, который вдвое превышает общую сумму средств в государстве.

Украина не способна выплатить такие денежные массы, что приводит к снижению заинтересованности инвесторов в государстве. Большинство считает, что инвестировать свои средства в Украину безрезультатно. Конечно, постепенно поддержка страны снижается, как и стоимость ее национальной валюты. Единственный выход – реструктуризация долга, которая позволит уменьшить суммы выплат и изменить их график. Однако есть еще несколько важных проблем:

  • Высокий уровень инфляции. Сейчас в стране наибольший уровень инфляции во всей Европе. Несмотря на все положительные прогнозы политиков и обещания, инфляция все еще превышает 10%. Национальная валюта постепенно дешевеет и пока не удается хоть как-то стабилизировать ситуацию.
  • Стихийное движение средств. На валютном рынке часто бывают изменения. Проблема в том, что даже снижение стоимости доллара на несколько пунктов приводит к панике среди обычных граждан, которые хранения в иностранной валюте. Иногда они начинают массово продавать доллар или закупать валюту в зависимости от того, в каком состоянии она находится на рыке. Это приводит к снижению стабильности и постепенного обесценивания гривны, поскольку чаще всего люди отдают предпочтение доллару.
  • На то, что будет с долларом в ближайшее время, также влияет отсутствие доверия к гривне. Дело в том, что стоимость гривны не принимают во внимание при проведении разного рода операций, установлении договоренностей и тому подобное. Все происходит в долларах или евро, а украинская национальная валюта не вызывает доверия у представителей финансового рынка.
  • Отсутствие адекватной валютной политики. Сейчас в государстве нет каких-либо значимых механизмов и программ, которые бы популяризировали национальную валюту. Не происходит государственное регулирование, а поэтому наблюдаются постоянные изменения котировок доллара.
Самая важная статья:  Бинарные опционы Прогноз для валютных пар на 6 февраля 2020

Новини по темі:

Конечно, это далеко не все важные факторы. Всего в Украине насчитывается действительно немало проблем, лишь увеличивают разрыв между стоимостью доллара и гривны. Если не решать эти актуальные вопросы, то котировки иностранной валюты будут достигать новых психологических барьеров.

Чего именно ждать в 2020 году?

Уже много кто из экспертов и аналитиков успел высказать свое мнение по поводу того, каким будет в Украине курс доллара в 2020 году. На самом деле все прогнозы можно условно разделить на позитивные и негативные, хотя последних гораздо больше. Что касается положительных прогнозов, то их чаще всего делают представители украинской стороны.

Например, Центральный банк Украины сообщил, что в 2020-2022 годах ожидается возвращение экономических показателей до дореволюционного уровня. Конечно, при актуальных условиях это невозможно, а потому подобные прогнозы обманчивы и главная их цель заключается в снижении озабоченности граждан. Однако в течение следующих десяти лет в условиях стабильного и быстрого экономического развития возможно постепенное снижение стоимости доллара.

Надо понимать, то он вряд ли будет катить 8-10 гривен, но его снижение стоимости до 15-20 гривен вполне реальное. Для этого надо реализовать немало важных изменений, а подавляющее большинство сил бросить на преодоление инфляции. Конечно, эксперты не разделяют взглядов представителей Центрального банка и говорят о том, что ближайшие несколько лет котировки будут только увеличиваться и будут сопровождаться определенной нестабильностью.

Стоит также упомянуть, что некоторые международные агентства делают довольно позитивный прогноз курса доллара к гривне. Они считают, что стоимость национальной валюты к доллару и в дальнейшем будет составлять 28-30 гривен. Они также говорят о постепенном решении экономических проблем, снижении инфляции, стабильном и большом приросте ВВП. Все это должно дать Украине возможность закрепиться на международном рынке и чувствовать себя более уверенно. Но эти агентства говорят о том, что на такие изменения потребуется много времени, а потому первые существенные улучшения ожидаются только через пять лет.

А еще украинскую власть часто обвиняют в том, что она намеренно обесценивает государственную валюту. Дело в том, что при планировании бюджета и создании бюджетной резолюции закладывались слишком большие показатели. В них отмечается, что доллар устанавливается на уровне 30-35 гривен. Конечно, это было сделано чтобы более целесообразно распланировать бюджет, даже в очень плохих экономических условиях.

Однако граждане, которые не понимают этого, начинают паниковать, увидев такие цифры и часто становятся причиной ажиотажа. В общем трудно сказать, какой будет курс доллара до конца года, но подавляющее большинство считает, что он установится где-то на уровне 29-30 гривен.

Что еще может повлиять на курс?

На самом деле есть лица, которые заинтересованы в том, чтобы украинская валюта стоила дешево. Обычно это финансовые и промышленные группы. Дело в том, что благодаря активной торговле они получают большую прибыль благодаря разнице в котировках. Более того, когда Украина не имеет возможность вести торговлю на собственных началах, а потому ей приходится подстраиваться под интересы тех или иных групп.

Самая важная статья:  Американские брокеры – торговля бинарными опционами

Еще надо не забывать о сезонных колебаниях. Особая разница в курсе иностранных валют наблюдается во время зимних праздников, когда он может быть большим за отметку в 30 гривен. В ближайшие годы может произойти так, что Украина должна будет выплачивать долги, которые сформировались во время правления Януковича. Пока не было принято окончательного решения по этому поводу, так и дальше идет суд и споры. Это значительная проблема, поскольку страна имеет и без того большие долги. Если будет сделано решение не в пользу Украины, то тогда среднегодовой курс доллара в следующем 2020 году ожидается на уровне минимум 32 гривни. Итак, в целом все прогнозы утверждают, что пока стоимость доллара точно не будет снижаться. Скорее всего она установится где-то на уровне минимум 28 гривен. Однако предусматриваются условия, при которых будет наблюдаться рост котировок. А в реальности доллар, видимо, будет стоить 29 или 30 гривен.

Курс японской йены будет расти в 2020 году

Курс USD/JPY в 2020 году. Прогноз экспертов предполагает укрепление японской йены к доллару США до отметки 104,5.

Интерес к риску вновь вернулся на валютные рынки. За последнюю неделю одна из ключевых валют фондирования FOREX — японская йена — немного просела против остальных валют развитых экономик.

Причин для ослабления йены хватает

Пара USD/JPY вновь пробует на прочность отметку 110. Кстати, технически на уровне 111 находится незакрытый гэп вниз, который образовался в мае прошлого года. Слабость йены связана в первую очередь с несостоявшейся войной США-Иран. Хотя и фундаментальных причин для ослабления йены пока тоже хватает. Индекс PMI в секторе услуг за декабрь вновь просел ниже 50 пунктов (49,4). Это даже хуже, чем в октябре 2020, когда индекс впервые оказался под критическим уровнем – тогда по оценкам Markit индекс составил 49,7.

Кстати, мало кто из экономистов заметил, но индекс доверия домашних хозяйств, который отражает потребительский оптимизм, в 2020 году неуклонно снижался. В начале октября он достиг уровня 2020 года, после чего произошел небольшой отскок. Именно тогда йена достигла своего исторического максимума против доллара США. Пара USD/JPY опустилась ниже 76. Но тогда США выходил из кризиса 2008 года, и ставка ФРС с конца 2008 по начало 2020 года была рекордно низкой — +0,25%.

Положительные факторы для курса йены

История, как известно, часто повторяется. ФРС вновь начинает снижать ключевую ставку. И несмотря на то, что американский регулятор заявил о паузе в дальнейшем смягчении ДКП, экономисты не очень-то верят в реальность такого сценария.

Курс доллара к японской йене

Например, Швейцарский финансовый холдинг UBS заявил, что в текущем году ФРС может снизить процентную ставку трижды. Не стоит забывать и про внешне и внутриполитические риски, которые продолжают оставаться высокими. Как следствие, в 2020 году скорее стоит ждать укрепления JPY. Кстати, с точки зрения технического анализа в пользу снижения говорит и тестирование достоверной трендовой линии, сформированной максимумами 2020-2020 гг. В случае такой коррекции целью может стать отметка 104,5.

Читайте также

Николай Дудченко

Финансовый аналитик Николай Дудченко. Опыт работы на финансовых рынках – с декабря 2006 года. За это время попробовал себя на фондовом и валютном рынках. Предпочитает длительные тайм-фреймы и иногда пользуется фундаментальным анализом при принятии решений. Стили торговли – свинг и позиционная торговля. Технический анализ – уровни Фибоначчи, волновой и индикаторный анализ.

Откройте счет и получите бонус:
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Стратегии бинарных опционов, системы торговли для начинающих
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: